Spoelder AK

Financieel-fiscaal nieuws

16-05-2019
Aftrek dieetkosten

16-05-2019
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

09-05-2019
Afzien van vergoeding door vrijwilliger

09-05-2019
Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

09-05-2019
Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

02-05-2019
WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

02-05-2019
Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02-05-2019
Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

02-05-2019
Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Meer nieuws

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de aanpassing van de kleineondernemersregeling was het vervallen van deze mogelijkheid voorzien. De mogelijkheid om jaaraangifte te doen geldt alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van uitsluitend natuurlijke personen. De aangekondigde afschaffing van de jaaraangifte per 2020 zal worden beperkt tot rechtspersonen.

Op het terrein van de omzetbelasting is verder vermeld dat toelatingsexamens die toegang geven tot vrijgesteld onderwijs en tussentijdse examens in het kader van vrijgesteld onderwijs met ingang van 1 januari 2019 zijn vrijgesteld. Voor de vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als voor examens ter afsluiting van vrijgesteld onderwijs. Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is aangepast met ingang van 1 januari 2019.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2019-0000057531 | 11-04-2019

Terug